HjertemiX – tunneludsmykning til Gersagerparken

Hjertemix – en interaktiv fortælling i streger, lyd og lys. Gersagerparken i Greve.

 

(please scroll for English)

Hjertelig velkommen til Gersagerparken

Set fra luften ligner Gersagerparken et hjerte og tunnellen er en hovedpulsåre fuld af liv.

Lav dit eget #HjertemiX:
Tryk på sorte knapper: leg med lyd og lys-streger
Tryk på røde knapper: skift farvepalet
Lydene i tunnellen er beboernes stemmer – både børn og voksne – som siger, hvordan de tror, deres hjerte lyder.
Stregerne er malet af beboere og unge fra Klub Godset, som billede på forbindelserne imellem mennesker på kryds og tværs i Gersagerparken.

Tunneludsmykningen ”HjertemiX” – en interaktiv fortælling i streger, lyd og lys er støttet af TrygFonden og udført i et samarbejde mellem beboere, kunstnere, BS61, Greve Boligselskab, ÅF Lighting, Greve Nord Projektet, Waves, GreveSolrødErhverv, ErhvervsCentret, Greve Kommune.

Indviet september 2016.

Kunstnere & projektledere: Helle Hove og Karoline H. Larsen

Lyd: Astrid Randrup Maledage: Benny Henningsen, Helle Hove g Karoline H. Larsen

//

A warm heartfelt welcome to Gersagerparken

Seen from the air Gersagerparken looks like a heart and the main artery tunnel is full of life.

Make your own #HjertemiX:
Press the black buttons: play around with the sound and light-lines
Press the red buttons: change color palette

Sounds in the tunnel is residents’ voices – both children and adults- who says how they think their heart sounds.

The lines are painted by residents and young people from the Club Estate, as picture on relations between people criss-crossing in Gersagerparken.

The Tunnel decoration “HjertemiX”- an interactive narrative in lines, sound and light is supported by Trygfonden and performed in a cooperation between residents, artists, BS61, Greve boligselskab, ÅF Lighting, Greve North Project, Waves, GreveSolrødErhverv, Commercial Centre, Greve Municipality.

Inaugurated september 2016.

Artists & project managers: Helle Hove and Karoline h. Larsen
Sound: Astrid Randrup
Paint days: Benny Henningsen, Helle Hove and Karoline h. Larsen