helle hove

Helle Hove
Visual artist and performer

“Jeg har over 20 års erfaring med kunstnerisk udsmykning og stedsspecifikke projekter. Nærvær, omhu, dialog og deltagelse er nøgleord for mit arbejde, der ofte tager afsæt i enkle hverdagsmaterialer og mønstre, ornamenter eller andre gentagelsesprincipper.

I de seneste år er jeg blevet optaget af at arbejde med sand. Både i egne værker, i publikumsinvolverende processer og i workshops. For mig er arbejdet med sandet først og fremmest et kunstnerisk projekt – en udforskning af glæden ved at være skabende og til stede i nuet, men også – på et mere eksistentielt plan, at få kontakt til livets foranderlighed, til det på en gang legende lette og smerteligt forgængelige.”

Hent CV

Læs tale af museumsdirektør Bodil Busk Laursen i forbindelse med legatoverækkelse